Geld voor
sport en cultuur

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.

Wij betalen de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren.

Een intermediair zoals een leerkracht, schuldhulpverlener of buurtsportcoach doet de aanvraag voor een bijdrage. Bij goedkeuring kunnen ouders hun kinderen aanmelden op de sportclub, dansschool of andere organisatie naar keuze. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de docent, club of organisatie.

Klik hieronder, hoe het werkt voor ..


Inkomensplafond en leeftijd!
Voor dit fonds bestaan criteria waar ouders of verzorgers aan moeten voldoen. Zo wordt er onder andere gekeken naar het inkomen van een gezin of alleenstaande ouder. Het verschilt echter per gemeente en lokale stichting welke hoeveelheid van het wettelijk sociaal minimum inkomen er wordt gehanteerd. Dit varieert van lager dan 110% tot lager dan 140% om in aanmerking te komen. De fondsen zijn bedoeld voor kinderen tussen de vier en achttien jaar oud. Daarnaast is het toekennen van een bepaalde aanvraag maatwerk: de intermediairs die bij de gezinnen achter de voordeur komen kennen de persoonlijke situatie van ouders en laten dit ook meebepalen in het besluit.

Landelijke organisatie:

Jeugd Fonds Sport & Cultuur


Klik hier om te lezen, hoe het werkt en vooral voor wie!


Via Sam& hebben Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp één gezamenlijk digitaal loket. Hier kunnen ouders, verzorgers en intermediairs gemakkelijk één aanvraag doen voor de hulp die de vier organisaties bieden.