Financiële hulp
voor ouderen

De ouderenadviseur adviseert over zorg, wonen, welzijn en financiën. 

Ze zoekt uit welke zorg beschikbaar is en of er een mogelijkheid is voor bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. En natuurlijk helpt ze graag bij het inschrijven voor een activiteit of het regelen van huishoudelijke ondersteuning. Om goed te kunnen informeren, ondersteunen en bemiddelen, komt zij graag persoonlijk langs.

Inloopspreekuur

Het Informatie- en adviespunt voor ouderen heeft inloopspreekuren in Barneveld, Garderen en Voorthuizen. Tijdens de spreekuren kunnen vragen gesteld worden. Ook kan  contact opgenomen worden met ouderenadviseur via telefoonnummer 088-6330633 om op een ander moment een afspraak te maken.

Organisatie:

Mee Samen
088-6330633 | info@meesamen.nl

website