Leefbaar maken woonomgeving

Present biedt de mensen die in armoede leven en die aan een aantal andere voorwaarden voldoen (zoals geen netwerk, het zelf niet kunnen uitvoeren van het project en er moet professionele hulpverlening aanwezig zijn) de mogelijkheid om met een groep vrijwilligers de woonomgeving leefbaar te maken.

De hulpverlener kan het verzoek bij ons indienen via het webformulier onder aan deze pagina op de website.

Organisatie:

Stichting Present Barneveld | Erik de Wilde

06 - 13673420

erik.de.wilde@presentbarneveld.nl

website