ValleiDialoog

Samen investeren in financiële en sociale fitheid van mensen!

Onze focus ligt op het versterken van bestaande samenwerkingen, verbindingen te leggen en krachtenbundeling, met name op het vlak van vroegsignalering en richting de werkgever.

Vroegsignalering van financiële problemen bij mensen - bijvoorbeeld medewerkers binnen bedrijven - is van groot belang voor de financiële en sociale fitheid van mensen.

ValleiDialoog adviseert werkgevers om hier intern werk van te maken, want de impact van een medewerker met financiële zorgen kan heel groot zijn, omdat zo'n werknemer niet volledig werkgericht zal zijn. (zie het gesprek dat onze kwartiermaker Willeke Scheele hierover had op dinsdag 19 april 2022)

ValleiDialoog denkt waar mogelijk mee met de werkgevers hoe en waar zij het beste met hun vragen terecht kunnen. Vallei Dialoog zal zelf geen werkgeversspreekuur gaan bemensen, maar waar mogelijk doorverwijzen naar instanties of personen die op basis van de vragen daarop wellicht het best kunnen antwoorden.

ValleiDialoog is een initiatief, dat is ontstaan vanuit een aantal maatschappelijke organisaties met raakvlakken aan het thema.

Organisatie:

Stichting ValleiDialoog

Contactpersoon:

Willeke Scheele, Kwartiermaker ValleiDialoog

T. 06-21303839

E. info@valleidialoog.nl


website