Voedsel-hulp
Voorthuizen

Voor hulp aan inwoners die door omstandigheden zelf onvoldoende kunnen voorzien in hun eerste levensonderhoud.

Voedselhulp Voorthuizen is bedoeld voor mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen of weekbedrag vanwege schuldsanering.

Organisatie:

Voedselhulp Voorthuizen

06-81403499

groenenbergactie@hotmail.com

website